Kraľovany

Katastrálne územia

Kraľovany 828220

Základné sídelné jednotky

Kraľovany 22822