Kráľovce

Katastrálne územia

Kráľovce 828238

Základné sídelné jednotky

Kráľovce 22823
Ploské 24704