Kráľovičove Kračany

Časti obce

Etreho Kračany 404720
Jastrabie Kračany 404731
Kľúčiarove Kračany 404743
Kráľovičove Kračany 404755
Lesné Kračany 404767

Katastrálne územia

Etreho Kračany 828262
Jastrabie Kračany 828271
Kľučiarove Kračany 828289
Kráľovičove Kračany 828297
Lesné Kračany 828301

Základné sídelné jednotky

Etreho Kračany 22826
Jastrabie Kračany 22827
Kľúčiarove Kračany 22828
Kráľovičove Kračany 22829
Kráľovičove Kračany 22829
Lesné Kračany 22830

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Kráľovičove Kračany (SK0211501701)