mesto

Kráľovský Chlmec

Časti obce

Fejséš 412892
Kráľovský Chlmec 404779

Katastrálne územia

Kráľovský Chlmec 828360

Základné sídelné jednotky

Dubinky 27912
Fejséš 22835
Fialkové 27908
Kráľovský Chlmec - juh 27902
Kráľovský Chlmec - sever 27905
Kráľovský Chlmec - stred I 22836
Kráľovský Chlmec - stred II 27899
Kráľovský Chlmec - stred III 27901
Lesopark 27907
Nižné pole 27911
Pod hájom 27909
Pri cintoríne 27904
Pri štadióne 27906
Pri trhovisku 27900
Studená dolina 27910
Vinice 27903

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Kráľovský Chlmec (SK042B528447)