Kraskovo

Katastrálne územia

Kraskovo 828378

Základné sídelné jednotky

Kraskovo 22837