Krásna Lúka

Katastrálne územia

Krásna Lúka 828394

Základné sídelné jednotky

Krásna Lúka 22839

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Krásna Lúka (SK0418524671)