Krásna Ves

Katastrálne územia

Krásna Ves 828432

Základné sídelné jednotky

Krásna Ves 22843

Trenčiansky kraj (3) » Okres Bánovce nad Bebravou (301) » Krásna Ves (SK0221543080)