Krásno

Katastrálne územia

Krásno 828467

Základné sídelné jednotky

Krásno 22846