Kravany

Katastrálne územia

Kravany 828815

Základné sídelné jednotky

Kravany 22881

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Kravany (SK042B528455)