Krčava

Katastrálne územia

Krčava 828858

Základné sídelné jednotky

Krčava 22885
Tehelňa 22886

Košický kraj (8) » Okres Sobrance (809) » Krčava (SK0429522660)