Kremná

Katastrálne územia

Kremná 828874

Základné sídelné jednotky

Kremná 22887