Krišľovce

Katastrálne územia

Krišľovce 829048

Základné sídelné jednotky

Krišľovce 22904

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Krišľovce (SK041B527467)