Kriváň

Katastrálne územia

Kriváň 829099

Základné sídelné jednotky

Kriváň 22909
Liešna 22910