Krivany

Katastrálne územia

Krivany 829137

Základné sídelné jednotky

Krivany 22913

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Krivany (SK0418524689)