Kríže

Katastrálne územia

Kríže 829170

Základné sídelné jednotky

Kríže 22917

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Kríže (SK0411519413)