Kríže

Katastrálne územia

Kríže 829170

Základné sídelné jednotky

Kríže 22917