Krížová Ves

Katastrálne územia

Krížová Ves 829196

Základné sídelné jednotky

Krížová Ves 22919
Rómska osada 22918

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Krížová Ves (SK0413523607)