Krížovany

Katastrálne územia

Krížovany 829200

Základné sídelné jednotky

Krížovany 22920

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Krížovany (SK0417524697)