Krnča

Katastrálne územia

Krnča 829269

Základné sídelné jednotky

Krnča 22926