Krokava

Katastrálne územia

Krokava 829277

Základné sídelné jednotky

Krokava 22927