Krpeľany

Katastrálne územia

Krpeľany 829412

Základné sídelné jednotky

Krpeľany 22941
Nové Krpeľany 22942

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Krpeľany (SK0316512389)