Kružno

Katastrálne územia

Kružno 829676

Základné sídelné jednotky

Grošovka 22966
Kružno 22967