Kunešov

Katastrálne územia

Kunešov 829854

Základné sídelné jednotky

Kunešov 22985