Kunova Teplica

Katastrálne územia

Kunova Teplica 829897

Základné sídelné jednotky

Kunova Teplica 22989

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Kunova Teplica (SK0428525898)