Kuraľany

Katastrálne územia

Kuraľany 829901

Základné sídelné jednotky

Kuraľany 22990

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Kuraľany (SK0232502464)