Kurov

Katastrálne územia

Kurov 829943

Základné sídelné jednotky

Kurov 22994

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Kurov (SK0411519464)