Kurov

Katastrálne územia

Kurov 829943

Základné sídelné jednotky

Kurov 22994