Kútniky

Časti obce

Blažov 404951
Heďbeneéte 404974
Kolónia 416757
Töböréte 404998

Katastrálne územia

Blažov 829960
Heďbeneéte 829986
Töböréte 830020

Základné sídelné jednotky

Blažov 22996
Heďbeneéte 22998
Kolónia 22999
Töböréte 23002

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Kútniky (SK0211501719)