Kútniky

Časti obce

Blažov 404951
Heďbeneéte 404974
Kolónia 416757
Töböréte 404998

Katastrálne územia

Blažov 829960
Heďbeneéte 829986
Töböréte 830020

Základné sídelné jednotky

Blažov 22996
Heďbeneéte 22998
Kolónia 22999
Töböréte 23002