Kúty

Katastrálne územia

Kúty 830038

Základné sídelné jednotky

Kúty 23003

Trnavský kraj (2) » Okres Senica (205) » Kúty (SK0215504513)