Kvačany

Časti obce

Dlhá Lúka 405012
Kvačany 405024

Katastrálne územia

Dlhá Lúka 830097
Kvačany 830101

Základné sídelné jednotky

Dlhá lúka 23009
Kvačany 23010