Kvašov

Časti obce

Kvašov 405036
Močiare 400051

Katastrálne územia

Kvašov 830151

Základné sídelné jednotky

Kvašov 23015
Močiare 23016