Kvetoslavov

Katastrálne územia

Kvetoslavov 830208

Základné sídelné jednotky

Fakov 23018
Kvetoslavov 23020