Kynceľová

Katastrálne územia

Kynceľová 801429

Základné sídelné jednotky

Kynceľová 20142