Kynceľová

Katastrálne územia

Kynceľová 801429

Základné sídelné jednotky

Kynceľová 20142

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Kynceľová (SK0321557277)