Kyselica

Katastrálne územia

Kyselica 870013

Základné sídelné jednotky

Kyselica 27001
Vojka nad Dunajom 27002