mesto

Kysucké Nové Mesto

Časti obce

Budatínska Lehota 401675
Dubie 417269
Kysucké Nové Mesto 405048
Oškerda 407320

Katastrálne územia

Budatínska Lehota 807117
Kysucké Nové Mesto 830283
Oškerda 844811

Základné sídelné jednotky

Budatínska Lehota 20711
Dolné pole 23037
Dolný koniec mesta 23036
Horné pole 23032
Horný koniec mesta 23033
Kysucké Nové Mesto - stred 23028
Nábrežie 28049
Niže mesta pri Kysuci 23034
Oškerda 24481
Priemyselný obvod I 23031
Priemyselný obvod II 27692
Sídlisko 23035
Šibenice - Suľkov - Dubie 23029
Tábor 23030

Žilinský kraj (5) » Okres Kysucké Nové Mesto (504) » Kysucké Nové Mesto (SK0314509256)