Lackov

Katastrálne územia

Lackov 830429

Základné sídelné jednotky

Belakov laz 23040
Brezinka 23041
Lackov 23042