Lacková

Katastrálne územia

Lacková 830437

Základné sídelné jednotky

Lacková 23043

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Lacková (SK041A526827)