Lada

Katastrálne územia

Lada 830461

Základné sídelné jednotky

Lada 23046