Ladomerská Vieska

Časti obce

Ladomer 405073
Vieska 411474

Katastrálne územia

Ladomer 830518
Vieska 877689

Základné sídelné jednotky

Ladomer 23051
Vieska 27768

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Ladomerská Vieska (SK032D599328)