Ladomirov

Katastrálne územia

Ladomirov 830526

Základné sídelné jednotky

Ladomirov 23052

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Ladomirov (SK0419520438)