Lascov

Katastrálne územia

Lascov 830640

Základné sídelné jednotky

Lascov 23064