Laškovce

Katastrálne územia

Laškovce 830704

Základné sídelné jednotky

Laškovce 23070

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Laškovce (SK0427522708)