Lastovce

Katastrálne územia

Lastovce 830682

Základné sídelné jednotky

Lastovce 23068

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Lastovce (SK042B528501)