Lazany

Katastrálne územia

Lazany 830887

Základné sídelné jednotky

Lazany 23088

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Lazany (SK0227514128)