Lažany

Katastrálne územia

Lažany 831042

Základné sídelné jednotky

Lažany 23104

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Lažany (SK0417524735)