Lednické Rovne

Časti obce

Horenická Hôrka 403386
Lednické Rovne 405152
Medné 403398

Katastrálne územia

Horenice 817007
Hôrka 817023
Lednické Rovne 831077
Medné 817015

Základné sídelné jednotky

Háj 23106
Horenická Hôrka 21700
* KÚ Hôrka 21702
Lednické Rovne 23107
Medné 21701

Trenčiansky kraj (3) » Okres Púchov (308) » Lednické Rovne (SK0228513326)