Lehnice

Časti obce

Lehnice 416745
Malý Lég 405164
Masníkovo 405176
Sása 405188
Veľký Lég 405190

Katastrálne územia

Malý Lég 831107
Masníkovo 831115
Sása 831123
Veľký Lég 831131

Základné sídelné jednotky

Kolónia 23109
Malý Lég 23110
Masníkovo 23111
Sása 23112
Veľký Lég 23113

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Lehnice (SK0211501735)