Lehota

Katastrálne územia

Lehota 831140

Základné sídelné jednotky

Lehota 23114

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Lehota (SK0233500453)