Lehota nad Rimavicou

Katastrálne územia

Rimavica 831166
Rimavská Lehota 831158

Základné sídelné jednotky

Lehota nad Rimavicou 23115
Rimavica 23116
Zápač 23117

Banskobystrický kraj (6) » Okres Rimavská Sobota (609) » Lehota nad Rimavicou (SK0329515124)