Leľa

Katastrálne územia

Leľa 831255

Základné sídelné jednotky

Leľa 23125