Leľa

Katastrálne územia

Leľa 831255

Základné sídelné jednotky

Leľa 23125

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Leľa (SK0234503312)