Lenartov

Katastrálne územia

Lenartov 831328

Základné sídelné jednotky

Lenartov 23132

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Lenartov (519481)