Lenartovce

Katastrálne územia

Lenartovce 831336

Základné sídelné jednotky

Lenartovce 23133